Arduino

DS18B20 Temperatuursensor verbonden met ESP8266 ESP-01 en ThingSpeak

Laatst bijgewerkt: 25/07/2020

In dit project zal ik de DS18B20 temperatuursensor verbinden met de ESP8266 ESP-01 WiFi module en na het verkrijgen van de gegevens van de sensor, plaats ik temperatuur informatie op ThingSpeak.

De ESP8266 ESP-01 module is verantwoordelijk voor alle berekeningen en zelfs het plaatsen van de resultaten naar ThingSpeak.

Schakelschema

De onderstaande afbeelding toont het schakelschema van de DS18B20 temperatuursensor met ESP8266 ESP-01.

Onderdelen:

Circuit ontwerp

Alle verbindingen met betrekking tot Arduino, die wordt gebruikt als een USB naar seriële converter en ESP8266 ESP-01 module, zijn al verschillende keren uitgelegd in de vorige projecten.

Deze datapin is verbonden met de GPIO2 van de ESP8266.

Opmerking:

De DS18B20 sensor werkt met een voedingsspanning tussen 3.0V en 5.5V en kan eventueel worden aangesloten op de 3.3V voeding van de ESP-01

Sketch : ESP8266_DS18B20_ThingSpeak_Flash.ino

Vergeet niet om de SSID, het wachtwoord en de API sleutel volgens uw vereisten te wijzigen. Zorg er ook voor dat u de bibliotheken OneWire en DallasTemperature hebt gedownload en geinstalleerd.

Werking :

Nadat u alle verbindingen hebt gemaakt zoals weergegeven in het schakelschema, configureert u de ESP8266 module in de programmeermodus (door GPIO0 aan te sluiten op GND en de module te resetten).

Selecteer de juiste kaart en PORT in de Arduino IDE. Generieke ESP8266 module moet het bord zijn.

Nu kunt u de code uploaden naar de ESP8266 module met behulp van Arduino IDE.

Nadat de code is geüpload, configureert u de ESP8266 in de normale modus door GPIO0 te ontkoppelen van GND en de module opnieuw te resetten. Open de seriële monitor in de Arduino IDE en selecteer de baudrate als 115200. Vergeet ook niet om de optie "Both NL & CR" te kiezen.

In de seriële monitor kunt u zien dat de ESP8266 module via het WiFi netwerk verbinding met internet maakt.

Nadat de WiFi verbinding is bevestigd, begint de ESP-module met het lezen van de temperatuurinformatie van de DS18B20 sensor. Deze temperatuurinformatie wordt weergegeven op de seriële monitor.

Omdat we ook geïnteresseerd zijn in het op afstand volgen van de temperatuur, worden de temperatuurwaarden geüpload naar de ThingSpeak API op je kanaal.

Om de resultaten te bekijken, opent u uw ThingSpeak kanaal in een webbrowser en op het tabblad van de privéweergave kunt u zien dat de temperatuurwaarden worden bijgewerkt.