Arduino

Een nieuwe esp01 module initialiseren en testen

Sluit de ESP8266 module aan

Hiervoor verbinden we een Arduino met een ESP8266 module en verbinden deze via Wifi. Dit voorbeeld gebruikt een Arduino Nano, natuurlijk kunt u een ander type Arduino gebruiken, bijvoorbeeld. de Uno.

TX van ESP8266 is verbonden met D2, RX naar D3 van de Arduino (via 1K-weerstand). Pas op : meestal is de 3.3V van de Arduino niet voldoende om de ESP8266 module van stroom te voorzien. De ESP8266 heeft een aparte 3,3V voedingsbron nodig, bijvoorbeeld. van een voedingsconnector voor breadboard:

Voeg een programma toe om de module te testen en te configureren

Dit voorbeeld kan een nieuwe module initialiseren en testen.

first_ESP8266_v2.ino

Een nieuw apparaat initialiseren

Zend:

AT+RST           // Reset van de module
AT+UART_DEF=9600,8,1,0,0  // Default baud to 9600,N,8,1,no flow ctl

Pas de snelheid in regel 11 aan tot 9600 (alleen als u deze hebt gewijzigd) en upload opnieuw om de resterende opdrachten te verzenden:

AT+CWMODE=1         // Station mode (client)
ATE0            // Command echo off

Andere opdrachten

AT+GMR           // Toon versie gegevens
AT+CWLAP          // Zoek wifi toegangspunten
AT+CWJAP="uw ssid","uw paswoord" 		//Verbind met wifi
AT+CIFSR          //Controleer Toegewezen Ip

Als dit een fout oplevert, kan de module zijn geconfigureerd als een toegangspunt, probeer dan te zoeken naar wifi netwerken op uw laptop, deze kan daar bijvoorbeeld worden weergegeven. als "AI-THINKER_A3ECE2"

Maak verbinding met Wifi

Nadat u de module als een Wifi-client hebt geconfigureerd, kan deze verbinding maken met een wifi-netwerk.

first_esp8266_connect.ino

Open dit voorbeeld in de Arduino IDE, wijzig de ssid en het wachtwoord en voer het uit. Het moet verbinding maken met de gekozen ssid en details over de verbinding afdrukken in de seriële monitor.