Arduino

Hoe email verzenden via PHP mail() Functie

Wat is PHP mail?

PHP mail is de ingebouwde PHP functie die wordt gebruikt om emails van PHP scripts te verzenden.

De emailfunctie accepteert de volgende parameters;

In deze tutorial leer je:

Email verzenden met PHP

De PHP mailfunctie heeft de volgende basissyntaxis

<? Php
mail($to_email_address,$subject,$bericht,[$headers],[$parameters]);
?>

Simple Transmission Protocol (SMTP)

PHP mailer gebruikt Simple Mail Transmission Protocol (SMTP) om email te verzenden.

Op een gehoste server zijn de SMTP instellingen al ingesteld.

De SMTP mailinstellingen kunnen worden geconfigureerd vanuit het bestand "php.ini" in de PHP installatiemap.

SMTP instellingen op uw localhost configureren. Stel dat u xampp op Windows gebruikt, zoek "php.ini" in de map "C:\xampp\php".

Php Mail voorbeeld

Laten we nu kijken naar een voorbeeld dat een eenvoudige email verzendt.

<? Php
$to_email = 'naam@bedrijf.com ';
$subject = 'PHP Mail testen';
$message = 'Deze mail wordt verzonden met behulp van de PHP mail functie';
$headers = 'Van: noreply@bedrijf.com';
mail($to_email,$subject,$bericht,$headers);
?>

Output:

Opmerking: het bovenstaande voorbeeld neemt alleen de 4 verplichte parameters.

Je moet het bovenstaande fictieve emailadres vervangen door een echt emailadres.

Opschonen en valideren van email

In het bovenstaande voorbeeld worden voor de eenvoud hard gecodeerde waarden in de broncode voor het emailadres en andere details gebruikt.

Laten we aannemen dat je een contactformulier moet maken voor gebruikers om de details in te vullen en in te dienen.

Laten we een aangepaste functie maken die het emailadres valideert en zuivert met de ingebouwde functie filter_var.

Filter_var functie

De functie filter_var wordt gebruikt voor het opschonen en valideren van de gebruikersinvoergegevens.

Het heeft de volgende basissyntaxis.

<? Php
filter_var($field, filter);
?>

De onderstaande code implementeert een aangepaste functie om beveiligde email te verzenden.

<? Php
function sanitize_my_email($field){
 $field = filter_var($field, FILTER_SANITIZE_EMAIL);
 if (filter_var($field, FILTER_VALIDATE_EMAIL)){
   return true;
 } else {
   return false;
 }
}
$to_email = 'naam@bedrijf.com';
$subject = 'PHP Mail testen';
$message = 'Deze mail wordt verzonden met behulp van de PHP mail';
$headers = 'Van: noreply@company.com';
// controleer of het emailadres ongeldig is $secure_check
$secure_check = sanitize_my_email($to_email);
if ($secure_check == false) {
 echo "Ongeldige invoer";
} else { // stuur e-mail
 mail($to_email, $subject, $message, $headers);
 echo "Deze email wordt verzonden met behulp van PHP Mail";
}
?>

Output:

Secure Mail

E-mails kunnen tijdens verzending worden onderschept door onbedoelde ontvangers.

Dit kan de inhoud van de email blootstellen aan onbedoelde ontvangers.

Secure Mail lost dit probleem op door emails te verzenden via Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS).

HTTPS versleutelt berichten voordat ze worden verzonden.

Samenvatting

Vorige Volgende