Arduino

PHP Array: Associative, Multidimensional

Wat is een PHP array?

Een PHP array is een variabele die meer dan één stuk gerelateerde gegevens in één variabele opslaat.

Beschouw een array als een doos chocolaatjes met daarin gleuven.

De box vertegenwoordigt de array zelf, terwijl de spaties met chocolaatjes de waarden vertegenwoordigen die zijn opgeslagen in de arrays.

Het onderstaande diagram illustreert de bovenstaande syntaxis.

In deze tutorial leer je:

Numerieke reeksen

Numerieke arrays gebruiken nummer als toegangstoetsen.

Een toegangssleutel is een verwijzing naar een geheugenslot in een matrixvariabele.

De toegangssleutel wordt gebruikt telkens wanneer we een array element een nieuwe waarde willen lezen of toekennen.

Hieronder staat de syntaxis voor het maken van numerieke array in php. Voorbeeld van matrix

<? Php
$variable_name [n] = waarde;
?>

Of

<? Php
$variable_name = array (n => waarde, ...);
?>
        

Laten we nu naar een voorbeeld van een numerieke array kijken.

Stel dat we 5 films hebben die we in arrayvariabelen willen opslaan.

We kunnen het onderstaande voorbeeld gebruiken om dat te doen.

<? Php
 $movie [0] = 'Shaolin Monk';
 $movie [1] = 'Drunken Master';
 $movie [2] = 'Amerikaanse Ninja';
 $movie [3] = 'Er was eens in China';
 $movie [4] = 'Vervangende moordenaars';
?>
        

Elke film krijgt een indexnummer dat wordt gebruikt om de waarde ervan op te halen of te wijzigen. Neem de volgende code in acht

<? Php
$movie [0] = "Shaolin Monk";
$movie [1] = "Drunken Master";
$movie [2] = "Amerikaanse Ninja";
$movie [3] = "Er was eens in China";
$movie [4] = "Vervangende killers";
echo $movie [3];
$movie [3] = "Oosterse Condors";
echo $movie [3];
?>
        

Output:

Er was eens in China Oosterse Condors

Zoals je aan de bovenstaande voorbeelden kunt zien, is het werken met arrays in PHP bij het omgaan met meerdere waarden van dezelfde aard erg gemakkelijk en flexibel.

Als alternatief kunnen de bovenstaande arrayvariabelen ook worden gemaakt met behulp van de volgende code.

<? Php
$film = array (0 => "Shaolin Monk",
        1 => "Drunken Master",
        2 => "Amerikaanse Ninja",
        3 => "Er was eens in China",
        4 => "Vervangende moordenaars");
echo $film [4];
?>
        

Output:

Vervangende moordenaars

Associatieve array

Associatieve array verschilt van numerieke array in de zin dat associatieve arrays beschrijvende namen gebruiken voor id sleutels.

Hieronder staat de syntaxis voor het maken van associatieve array in php.

<? Php
$ variable_name ['key_name'] = waarde;
$ variable_name = array ('keyname' => waarde);
?>
        

Laten we veronderstellen dat we een groep personen hebben en we willen het geslacht van elke persoon toewijzen aan zijn of haar naam.

We kunnen een associatieve array gebruiken om dat te doen. De onderstaande code helpt ons om dat te doen.

<? Php
$personen = array ("Mary" => "Vrouw", "John" => "Man", "Mirriam" => "Vrouw");
print_r ($personen);
echo "";
echo "Mary is a" . $Personen ["Mary"];
?>
        

Output:

Array ([Mary] => Vrouw [John] => Man [Mirriam] => Vrouw) Mary is een vrouw

Associatieve array is ook erg handig bij het ophalen van gegevens uit de database.

De veldnamen worden gebruikt als id-toetsen.

Multidimensionale matrices

Dit zijn arrays die andere geneste arrays bevatten.

Het voordeel van multidimensionale arrays is dat ze ons in staat stellen om gerelateerde gegevens te groeperen.

Laten we nu kijken naar een praktisch voorbeeld dat een php multidimensionale array implementeert.

De onderstaande tabel toont een lijst met films per categorie.

Film titel Categorie
Roze Panter Komedie
John English Komedie
Die hard Actie
Expendables Actie
In de ban van de Ring episch
Romeo en Julia romance
Zie geen kwaad, hoor geen kwaad Komedie

De bovenstaande informatie kan worden weergegeven als een multidimensionale array.De onderstaande code toont de implementatie.

<? Php
$films = array (
"komedie" => reeks ("Pink Panther", "John English", "See no evil hear no evil"),
"actie" => array ("Die Hard", "Expendables"),
"episch" => array ("The Lord of the rings"),
"Romance" => array ("Romeo en Julia")
);
print_r ($films);

Output:

Array ([komedie] => Array ([0] => Pink Panther [1] => John English [2] => Zie geen kwaad hoor
geen kwaad) [actie] => Array ([0] => Die Hard [ 1] => Expendables) [epic] => Array ([0] => 
Lord of the rings) [Romantiek] => Array ([0] => Romeo en Juliet))
        

Een andere manier om dezelfde array te definiëren is als volgt

<? Php
$film = array (
        "komedie" => array (
                0 => "Pink Panther",
                1 => "john English",
                2 => "Zie geen kwaad, hoor geen kwaad"
                )
        "actie" => array (
                0 => "Die Hard",
                1 => "Uitgaven"
                )
        "episch" => array (
                0 => "De heer van de ringen"
                )
        "Romantiek" => matrix
                (
                0 => "Romeo en Juliet"
                )
);
echo $film ["komedie"] [0];
?>

Output:

Pink Panther

Opmerking:

de numerieke array van films is genest in de categorieën associatieve array

arrays: operatoren

operator Naam Omschrijving Hoe je dat doet uitgang
x + y Combineert Combineert elementen uit beide matrices <? Php
$x = array ('id' => 1);
$y = array ('waarde' => 10);
$z = $x + $y;
?>
Array ([id] => 1 [waarde] => 10)
X == y Gelijk Vergelijkt twee arrays als ze gelijk zijn en geeft true als ja. <? Php
$x = array ("id" => 1);
$y = array ("id" => "1");
if ($x == $y)
{ echo "waar"; }
else
{ echo "false"; }
?>
Waar of 1
X === y Identiek Vergelijkt zowel de waarden als de gegevenstypen <? Php
$x = array ("id" => 1);
$y = array ("id" => "1");
if ($x === $y)
{
echo "waar";
}
else
{
echo "false";
}
?>
False of 0
X! = Y, x <> y Niet gelijk <? Php
$x = array ("id" => 1);
$y = array ("id" => "1");
if ($x! = $y)
{
echo "waar";
}
else
{
echo "false";
}
?>
False of 0
X! == y Niet identiek <? Php
$x = array ("id" => 1);
$y = array ("id" => "1");
if ($x! == $y)
{
echo "waar";
}
else
{
echo "false";
}
?>
Waar of 1

PHP arrayfuncties

Count function

De telfunctie wordt gebruikt om het aantal elementen te tellen dat een php array bevat. De onderstaande code toont de implementatie.

<? Php
$docenten = array ("Mr. Jones", "Mr. Banda", "Mrs. Smith");
echo Count ($docenten);
?>

Output:

3
is_array function

De functie is_array wordt gebruikt om te bepalen of een variabele een array is of niet. Laten we nu kijken naar een voorbeeld dat de is_array functies implementeert.

<? Php
$docenten = array ("Mr. Jones", "Mr. Banda", "Mrs. Smith");
echo is_array ($docenten);
?>

Output:

1

Sort function

Deze functie wordt gebruikt om arrays op basis van de waarden te sorteren.

Als de waarden alfanumeriek zijn, worden ze in alfabetische volgorde gesorteerd.

Als de waarden numeriek zijn, worden ze in oplopende volgorde gesorteerd.

Het verwijdert de bestaande toegangstoetsen en voegt nieuwe numerieke toetsen toe.

De uitvoer van deze functie is een numerieke array

<? Php
$personen = array ("Mary" => "Vrouw", "John" => "Man", "Mirriam" => "Vrouw");
sort ($personen);
print_r ($personen);
?>

Output:

Array ([0] => Vrouw [1] => Vrouw [2] => Man)

ksort function

Deze functie wordt gebruikt om de array te sorteren met behulp van de Key. Het volgende voorbeeld illustreert het gebruik ervan.

<? Php
$personen = array ("Mary" => "Vrouw", "John" => "Man", "Mirriam" => "Vrouw");
ksort ($personen);
print_r ($personen);
?>

Output:

Array ([John] => Man [Mary] => Vrouw [Mirriam] => Vrouw)

asort function

Deze functie wordt gebruikt om de array te sorteren met behulp van de waarden. Het volgende voorbeeld illustreert het gebruik ervan.

<? Php
$personen = array ("Mary" => "Vrouw", "John" => "Man", "Mirriam" => "Vrouw");
asort ($personen);
print_r ($personen);
?>

Output:

Array ([Mary] => Vrouw [Mirriam] => Vrouw [John] => Man)

Waarom arrays gebruiken?

Samenvatting


Vorige Volgende