Arduino

PHP besturingsstructuren: If else, Switch Case

Wat is een controlestructuur?

Code uitvoering kan worden gegroepeerd in categorieën zoals hieronder getoond

Een besturingsstructuur is een codeblok dat het uitvoeringspad van een programma bepaalt, afhankelijk van de waarde van de ingestelde voorwaarde.

Laten we nu kijken naar enkele van de besturingsstructuren die PHP ondersteunt.

PHP IF Else

If ... then ... else is de eenvoudigstecontrolestructuur. Het evalueert de voorwaarden met Booleaanse logica.

Wanneer gebruiken we If ... then ... else

U hebt een codeblok dat alleen moet worden uitgevoerd als een bepaalde voorwaarde waar is

Syntaxis De syntaxis voor if ... then ... else is

<? Php
if (voorwaarde is true){
  blokkeer een
else
  blokkeer twee
}
?>

Hoe het werkt

Het onderstaande stroomschema illustreert hoe de if then ... else controlestructuur werkt

Laten we dit in actie zien.

De onderstaande code gebruikt if ... then ... else om de grotere waarde tussen twee getallen te bepalen.

<? Php
$first_number = 7;
$second_number = 21;
if ($first_number> $second_number) {
  echo "$first_number is groter dan $second_number";
}
else
{
  echo "$second_number is groter dan $first_number";
}
?>

Output:

21 is groter dan 7

PHP Switch Case

Switch ... case is vergelijkbaar met de if then...else controlestructuur.

Het voert slechts een enkel codeblok uit afhankelijk van de waarde van de voorwaarde.

Als er niet aan een voorwaarde is voldaan, wordt het standaardblok van de code uitgevoerd.

Het heeft de volgende basissyntaxis.

<? Php
switch (voorwaarde){
case waarde:
	// codeblok dat moet worden uitgevoerd
break;
case waarde2:
  // codeblok dat moet worden uitgevoerd
break;
default:
  // standaard blokcode
}  
?>

Hoe het werkt

Het onderstaande stroomschema illustreert hoe de schakelaarbesturingsstructuur werkt

Praktisch voorbeeld

De onderstaande code gebruikt de schakelbesturingsstructuur om een bericht weer te geven, afhankelijk van de dag van de week.

<? Php
$vandaag = "woensdag";
switch ($vandaag) {
case "zondag":
  echo "bid voor ons zondaars.";
break;
case "woensdag":
  echo "Damesavond, neem haar mee uit eten";
break;
case "zaterdag":
  echo "wees voorzichtig als je vanavond uitgaat.";
break;
default;
  echo "heb een mooie dag op het werk";
break;  
}  
?>

Output:

Damesavond, neem haar mee uit eten

Samenvatting

Vorige Volgende