Arduino

PHP Loop: For, For Each, While, Do While

Een lus is een besturingsstructuur waarbij eenzelfde aantal code een aantal keren wordt uitgevoerd totdat aan een bepaalde voorwaarde is voldaan.

PHP For Loop

De For... loop voert het codeblok een bepaald aantal keren uit. Er zijn in principe twee soorten for lussen;

Laten we ze nu apart bekijken. For loop Het heeft de volgende basissyntaxis

<? Php
for (initialize; condition; increment) {
// code die moet worden uitgevoerd
}
?>
        

Hoe het werkt

Het onderstaande stroomdiagram illustreert hoe lus in php werkt

Voorbeeld code

De onderstaande code gebruikt de for ... loop om waarden van 10 te vermenigvuldigen van 0 tot en met 10 en deze dan af te drukken

<? Php
for ($i = 0; $i <10; $ i ++) {
$product = 10 * $i;
echo "Het product van 10 * $i is $product <br/>";
}
?>
        

Output:

Het product van 10 x 0 is 0
Het product van 10 x 1 is 10
Het product van 10 x 2 is 20
Het product van 10 x 3 is 30
Het product van 10 x 4 is 40
Het product van 10 x 5 is 50
Het product van 10 x 6 is 60
Het product van 10 x 7 is 70
Het product van 10 x 8 is 80
Het product van 10 x 9 is 90

PHP For Each loop

De php foreach lus wordt gebruikt om array waarden door te trekken. Het heeft de volgende basissyntaxis

<? Php
foreach ($array_variable als $array_values) {
codeblok dat moet worden uitgevoerd
}
?>
        

Hoe het werkt

Het onderstaande stroomschema illustreert hoe de for… each… loop werkt

Praktische voorbeelden

De onderstaande code gebruikt voor ... elke lus om de elementen van een array te lezen en af te drukken.

<? Php
$animals_list = array ("Leeuw", "Wolf", "Hond", "Luipaard", "Tijger");
foreach ($animals_list als $array_values) {
echo $ array_values. "<br>";
}
?>
        

Output:

Leeuw
Wolf
Hond
Luipaard
Tijger

Laten we naar een ander voorbeeld kijken dat door een associatieve array loopt.

Een associatieve array gebruikt alfanumerieke woorden voor toegangstoetsen.

<? Php
$persons = array ("Mary" => "Vrouw", "John" => "Man", "Mirriam" => "Vrouw");
foreach ($persons als $key => $value) {
echo "$key is $value". "<br>";
}
?>
        

De namen zijn gebruikt als array keys en geslacht als de waarden.

Output:

Mary is vrouwelijk
John is een man
Mirriam is vrouwelijk
        

While Loop

Ze worden gebruikt om een blok met code herhaaldelijk uit te voeren totdat aan de ingestelde voorwaarde is voldaan

Wanneer while loop gebruiken

Types van while lussen

While loop

Het heeft de volgende syntaxis

<? Php
while (voorwaarde) {
codeblok dat moet worden uitgevoerd;
}
?>
        

Hoe het werkt

Het onderstaande stroomschema illustreert hoe de while ... lus werkt

Praktisch voorbeeld

De onderstaande code gebruikt de while ... lus om de nummers 1 tot 5 af te drukken.

<? Php
$i = 0;
terwijl ($i < 5) {
echo $i + 1 . "<br>";
$I ++;
}
?>
        

Output:

1
2
3
4
5
        

PHP Do While

Het verschil tussen While ... loop en Do ... while loop is dat do ... while ten minste één keer wordt uitgevoerd voordat de voorwaarde wordt geëvalueerd.

Laten we nu kijken naar de basissyntaxis van een do ... while lus

<? Php
do{
codeblok dat moet worden uitgevoerd
} while (Condition);
?>
        

Hoe het werkt

Het onderstaande stroomschema illustreert hoe de while ... lus werktPraktisch voorbeeld

We gaan nu het while ... loop voorbeeld wijzigen en implementeren met behulp van de do ... while lus en stel de beginwaarde van de teller in op 9.

De onderstaande code implementeert het bovenstaande gewijzigde voorbeeld

<? Php
$i = 9;
do{
 echo "$i is"." <br>";
}
while($i < 9);
?>
        

Output:

9
        

Opmerking

De bovenstaande voorbeeld geeft enkel de waarde 9.

Dit komt doordat de do ... while lus minstens één keer wordt uitgevoerd, zelfs als de ingestelde voorwaarde false oplevert.

Samenvatting

Vorige Volgende