Arduino

XAMPP voor Windows installeren

XAMPP voor Windows biedt een eenvoudige manier om het Apache-MySQL-PHP-PERL-PEAR platform te installeren. XAMPP bespaart je tijd en moeite, en voorziet in de software voor het creëren van web omgevingen op een Windows PC.

1. Ga met je browser naar https://www.apachefriends.org/index.html en download de laatste versie

2. Klik op de downloadlink voor XAMPP voor windows.

3. Klik op "Bestand Opslaan"  en wacht tot de download is voltooid.

4. Open de Windows verkenner en zoek het installatiebestand.

5. Installeer het programma en start het op.

Klik op OK

Accepteer de standaardinstellingen. Er verschijnt een opdrachtvenster met mogelijk een installatieprompt. Druk gewoon op Enter en accepteer de standaardinstellingen. Om de installatie te vereenvoudigen druk je gewoon op Enter wanneer daarom in het opdrachtvenster wordt gevraagd. Je kunt de instellingen later altijd aanpassen in de configuratiebestanden.

Klik op next

Verwijder het vinkje achter Learn more about Bitnami for XAMPP

Klik op Finish

Klik op Save

Start het Control Panel van XAMPP.

Start Apache en MySQL. Je kunt ook andere onderdelen starten, indien je die wilt gebruiken.

Controleer of Apache is geïnstalleerd, door te klikken op de Admin knop achter Apache in het Control Panel van XAMPP.

Controleer of PHP is geïnstalleerd, door in de menu te klikken op PHPinfo.

Controleer of MySQL is geïnstalleerd, door te klikken op de Admin knop achter MySQL in het Control Panel van XAMPP.

Indien de verificatiestappen succesvol zijn voltooid, is XAMPP goed geïnstalleerd op je PC.
Open een browser en typ "localhost" in de adresbalk van je browser.
Er wordt een pagina geopend met de mededeling dat je XAMPP met succes op je systeem hebt geïnstalleerd.

6. Apache webserver en MySQL van op een andere pc gebruiken

Open het opdrachtpromptvenster op de pc waar XAMPP op is geinstalleerd.

Hier kom je als volgt: Start > Alle Programma's > Bureau-accesoires > Opdrachtprompt.
Een andere manier om er te komen: Start > Uitvoeren, typ "cmd" in het tekstvak en klik op OK.

Typ in het opdrachtpromptvenster ipconfig en druk op enter. Nu zie je je huidige IP-adres, in dit geval 192.168.1.106

Ga naar de pc waarmee je verbinding wilt maken.

Apache webserver

Open een browser en type het IP adres 192.168.1.106 van de andere pc met daarop XAMMP.


Het resultaat.


MySQL

Open een browser en type 192.168.1.106/phpmyadmin/ van de andere pc met daarop XAMMP.

Een foutmelding verschijnt

Voer de volgende stappen uit om externe toegang tot phpMyAdmin in te schakelen:

• Bewerk het bestand C:\xampp\apache\conf\extra\httpd-xampp.conf in uw XAMPP-installatiemap.

• Zoek in dit bestand de regels hieronder.

<? Php
  Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
  <Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
  AllowOverride AuthConfig
  Require local
?>

• Vervang 'Require local' met 'Require all granted'.

<? Php
  Alias /phpmyadmin "C:/xampp/phpMyAdmin/"
  <Directory "C:/xampp/phpMyAdmin">
  AllowOverride AuthConfig
  Require all granted
?>

• Herstart de Apache server via het XAMPP control panel.

• het resultaat